מחלקות

כותרת הנדסה
מנהל/ת אחמד מסעודין
טלפון 08-9178226
טלפון נוסף/ פקס 08-6287880
דוא"ל handasa@segev-shalom.muni.il
תיאור


אחריות המחלקה:

  • מחלקת ההנדסה במועצה אמונה על פיתוחו הפיסי של היישוב ועל שמירה ותחזוקת הקיים. במטרה לאפשר לתושבים מגורים באיכות חיים טובה, תוך שמירה על ייחודה של שגב שלום כישוב מוביל בין ישובי הבדואים בנגב.
  • המחלקה עומדת בקשר רציף עם מוסדות התכנון כמו ועדת התכנון המקומית נגב מזרחי והמחוזית וכן הרשות לכבאות באר-שבע.
  • מחלקת ההנדסה עוסקות בהקמת ובתחזוקת תשתיות חדשות כגון מים, תאורה, ביוב וניקוז.
  • המחלקה יוזמת תוכנית אב, תוכנית מפורטת ומכרזים להקמת מוסדות ופארקים ציבוריים בישוב.
  • המחלקה עוסקת בפיקוח על בנייה, והכנת נתוני השומה לארנונה.
 

סדר הופעה 8
קבצים מצורפים

הנדסה

מנהל/ת:אחמד מסעודין
טלפון:08-9178226
טלפון נוסף/ פקס:08-6287880
דואל:handasa@segev-shalom.muni.il 


אחריות המחלקה:

  • מחלקת ההנדסה במועצה אמונה על פיתוחו הפיסי של היישוב ועל שמירה ותחזוקת הקיים. במטרה לאפשר לתושבים מגורים באיכות חיים טובה, תוך שמירה על ייחודה של שגב שלום כישוב מוביל בין ישובי הבדואים בנגב.
  • המחלקה עומדת בקשר רציף עם מוסדות התכנון כמו ועדת התכנון המקומית נגב מזרחי והמחוזית וכן הרשות לכבאות באר-שבע.
  • מחלקת ההנדסה עוסקות בהקמת ובתחזוקת תשתיות חדשות כגון מים, תאורה, ביוב וניקוז.
  • המחלקה יוזמת תוכנית אב, תוכנית מפורטת ומכרזים להקמת מוסדות ופארקים ציבוריים בישוב.
  • המחלקה עוסקת בפיקוח על בנייה, והכנת נתוני השומה לארנונה.