מחלקות

כותרת רכש ואספקה
מנהל/ת סלימאן (סולי) אלחמאמדה
טלפון 08-9178216
טלפון נוסף/ פקס 08-6283026
דוא"ל soli@segev-shalom.muni.il
תיאור

​תחום אחריות

אחראי לארגון וביצוע תהליכי הרכש והאספקה למועצה ומוסדותיה, קביעת רמות המלאי במחסני הרשות,  כולל התקשרויות עם ספקים באמצעות פרסום מכרזים, קבלת הצעות, בדיקת ההצעות והתאמתן לנדרש.
סדר הופעה 6
קבצים מצורפים

רכש ואספקה

מנהל/ת:סלימאן (סולי) אלחמאמדה
טלפון:08-9178216
טלפון נוסף/ פקס:08-6283026
דואל:soli@segev-shalom.muni.il 

​תחום אחריות

אחראי לארגון וביצוע תהליכי הרכש והאספקה למועצה ומוסדותיה, קביעת רמות המלאי במחסני הרשות,  כולל התקשרויות עם ספקים באמצעות פרסום מכרזים, קבלת הצעות, בדיקת ההצעות והתאמתן לנדרש.