מחלקות

כותרת גביה
מנהל/ת קופה- נוגה מעוז
טלפון 08-9178206
טלפון נוסף/ פקס 08-6287880
דוא"ל  noga@segev-shalom.muni.il
תיאור

שעות קבלת קהל :   ימים א'-ה'   15:30 - 08:00

תחום אחריות

המחלקה אחראית לגביית כל סוגי התשלומים מתושבי שגב שלום, מבעלי העסקים בתחומי המועצה ומחייבים אחרים
 ובהתאם לחוקי העזר והחלטות המועצה. בין היתר המחלקה מטפלת בגביית חובות ומתן הנחות: ארנונה, אגרות והיטלים.
 
בעת התשלום עליכם למסור אחד הפרטים הבאים:

  • תעודת זהות.
  • דף חשבון תקופתי שנשלח על ידי המועצה.
  • שם פרטי ומשפחה וכתובת הנכס.

סדר הופעה 4
קבצים מצורפים

גביה

מנהל/ת:קופה- נוגה מעוז
טלפון:08-9178206
טלפון נוסף/ פקס:08-6287880
דואל: noga@segev-shalom.muni.il 

שעות קבלת קהל :   ימים א'-ה'   15:30 - 08:00

תחום אחריות

המחלקה אחראית לגביית כל סוגי התשלומים מתושבי שגב שלום, מבעלי העסקים בתחומי המועצה ומחייבים אחרים
 ובהתאם לחוקי העזר והחלטות המועצה. בין היתר המחלקה מטפלת בגביית חובות ומתן הנחות: ארנונה, אגרות והיטלים.
 
בעת התשלום עליכם למסור אחד הפרטים הבאים:

  • תעודת זהות.
  • דף חשבון תקופתי שנשלח על ידי המועצה.
  • שם פרטי ומשפחה וכתובת הנכס.