מחלקות

כותרת מבקר המועצה ותלונות הציבור
מנהל/ת אברהים ג'רג'אוי
טלפון 08-9178215
טלפון נוסף/ פקס 08-6287880
דוא"ל ibrahim@segev-shalom.muni.il
תיאור

​תחום אחריות

 • בודק פעולות המועצה לרבות לפי חוק התכנון והבנייה.
 • בודק פעולות עובדי המועצה.
 • בודק אם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים ברשות, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • מבקר הנהלת החשבונות, דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה.
 • בודק אם תוקנו הליקויים בניהול ענייני הרשות שעליהם הצביעו המבקר או מבקר המדינה.
 • מבקר הפנים ממונה על קבלת וטיפול בפניות הציבור.
סדר הופעה 1
קבצים מצורפים

מבקר המועצה ותלונות הציבור

מנהל/ת:אברהים ג'רג'אוי
טלפון:08-9178215
טלפון נוסף/ פקס:08-6287880
דואל:ibrahim@segev-shalom.muni.il 

​תחום אחריות

 • בודק פעולות המועצה לרבות לפי חוק התכנון והבנייה.
 • בודק פעולות עובדי המועצה.
 • בודק אם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים ברשות, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • מבקר הנהלת החשבונות, דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה.
 • בודק אם תוקנו הליקויים בניהול ענייני הרשות שעליהם הצביעו המבקר או מבקר המדינה.
 • מבקר הפנים ממונה על קבלת וטיפול בפניות הציבור.