מחלקות

כותרת לשכת ראש המועצה
מנהל/ת חנה פירונדי
טלפון 08-9178202
טלפון נוסף/ פקס 08-6287742
דוא"ל lishka@segev-shalom.muni.il
תיאור
סדר הופעה 5
קבצים מצורפים

לשכת ראש המועצה

מנהל/ת:חנה פירונדי
טלפון:08-9178202
טלפון נוסף/ פקס:08-6287742
דואל:lishka@segev-shalom.muni.il