מחלקות

כותרת המתנ"ס
מנהל/ת כנרת בר-גיל
טלפון 08-6271624
טלפון נוסף/ פקס 08-6271617
דוא"ל segev@matnasim.org.il
תיאור

חזון:

המרכז קהילתי בשגב שלום מהווה "בית" חברתי לקהילה, חלק אינטגרלי מהקהילה המאפשר לכל יחיד להיות ולהרגיש משמעותי ושייך.
המרכז הקהילתי פועל לחיזוק וקידום של יחידים וקבוצות בקהילה להעצמה ועצמאות אישית ולקידום החוסן הקהילתי בישוב .
המרכז הקהילתי פועל לקידום תחושת הזהות והשייכות המקומית של התושבים תוך פיתוח המרחב הציבורי בישוב.
המרכז הקהילתי מהווה פלטפורמה  להרחבת ההשפעה החברתית והמקצועית בישוב  באמצעות יצירה, ניהול והעמקה של שיתופי פעולה בין המגזר הציבורי, העסקי, השלישי והקהילתי בישוב.
המרכז הקהילתי בישוב שגב שלום הוקם בשנת 2001  בשיתוף המועצה המקומית שגב שלום והחברה למתנ"סים, חברת בת של משרד החינוך והמועצה, המרכז הקהילתי כשמו הוקם למען הקהילה ובאמצעותה. הוא מהווה מטריה לכלל הפעולות הקהילתיות בישוב, בחינוך, בריאות, רווחה, תרבות, ספורט, תעסוקה והשכלה, פנאי, התנדבות ופיתוח קהילתי.
המרכז הקהילתי פועל על פי מדיניות הנהלת המרכז, המורכבות מנציגי ציבור ,מנציגי הרשות המקומית ונציגות החברה למתנ"סים .המרכז הקהילתי מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית לכלל היישוב. שערי המרכז הקהילתי פתוחים לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הגילאים. הפעילות מגוונת, גמישה ומקיפה נושאים רבים.
 
סדר הופעה 14
קבצים מצורפים

המתנ"ס

מנהל/ת:כנרת בר-גיל
טלפון:08-6271624
טלפון נוסף/ פקס:08-6271617
דואל:segev@matnasim.org.il 

חזון:

המרכז קהילתי בשגב שלום מהווה "בית" חברתי לקהילה, חלק אינטגרלי מהקהילה המאפשר לכל יחיד להיות ולהרגיש משמעותי ושייך.
המרכז הקהילתי פועל לחיזוק וקידום של יחידים וקבוצות בקהילה להעצמה ועצמאות אישית ולקידום החוסן הקהילתי בישוב .
המרכז הקהילתי פועל לקידום תחושת הזהות והשייכות המקומית של התושבים תוך פיתוח המרחב הציבורי בישוב.
המרכז הקהילתי מהווה פלטפורמה  להרחבת ההשפעה החברתית והמקצועית בישוב  באמצעות יצירה, ניהול והעמקה של שיתופי פעולה בין המגזר הציבורי, העסקי, השלישי והקהילתי בישוב.
המרכז הקהילתי בישוב שגב שלום הוקם בשנת 2001  בשיתוף המועצה המקומית שגב שלום והחברה למתנ"סים, חברת בת של משרד החינוך והמועצה, המרכז הקהילתי כשמו הוקם למען הקהילה ובאמצעותה. הוא מהווה מטריה לכלל הפעולות הקהילתיות בישוב, בחינוך, בריאות, רווחה, תרבות, ספורט, תעסוקה והשכלה, פנאי, התנדבות ופיתוח קהילתי.
המרכז הקהילתי פועל על פי מדיניות הנהלת המרכז, המורכבות מנציגי ציבור ,מנציגי הרשות המקומית ונציגות החברה למתנ"סים .המרכז הקהילתי מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית לכלל היישוב. שערי המרכז הקהילתי פתוחים לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הגילאים. הפעילות מגוונת, גמישה ומקיפה נושאים רבים.