מחלקות

כותרת מחלקת שפ"ע
מנהל/ת אריה אוזן
טלפון 08-9178222
טלפון נוסף/ פקס 15389178222
דוא"ל  arye@segev-shalom.muni.il
תיאור

תחום אחריות​

מחלקת שפ"ע אחראית על ניקיון וחזות שיפור חזות ישוב שגב שלום , כמו כן אחראי האגף על איכות הסביבה ואיכות החיים של תושביה.
מחלקת שפ"ע מעמידה בחשיבות גבוהה את ניקיונו וטיפוחו של הישוב.

המחלקה נותנת שירותים לתושבים בתחומים הבאים: 

 • תחזוקה ושיפור התשתיות ביישוב
 • תחזוקת תאורת רחוב.
 • ניקיון שטחים ציבורים בישוב.
 • פיקוח והנחיה בפרסום ושילוט.
 • פעילות בתחום רישוי עסקים.
 • הצבת פסי האטה ותמרורים.
 • ביצוע תוכניות ועבודות בטיחות בדרכים.

רישוי עסקים

המועצה פועלת לפי חוק רישוי עסקים, בימים אלה מפע"מ דרום מנחה את כלל הרשויות בדרום ובכלל שגב שלום בכל נושא רישוי עסקים.
לחץ לחוק רישוי עסקים
 
 קול קורא - קהילה למען הסביבה
סדר הופעה 10
קבצים מצורפים

מחלקת שפ"ע

מנהל/ת:אריה אוזן
טלפון:08-9178222
טלפון נוסף/ פקס:15389178222
דואל: arye@segev-shalom.muni.il 

תחום אחריות​

מחלקת שפ"ע אחראית על ניקיון וחזות שיפור חזות ישוב שגב שלום , כמו כן אחראי האגף על איכות הסביבה ואיכות החיים של תושביה.
מחלקת שפ"ע מעמידה בחשיבות גבוהה את ניקיונו וטיפוחו של הישוב.

המחלקה נותנת שירותים לתושבים בתחומים הבאים: 

 • תחזוקה ושיפור התשתיות ביישוב
 • תחזוקת תאורת רחוב.
 • ניקיון שטחים ציבורים בישוב.
 • פיקוח והנחיה בפרסום ושילוט.
 • פעילות בתחום רישוי עסקים.
 • הצבת פסי האטה ותמרורים.
 • ביצוע תוכניות ועבודות בטיחות בדרכים.

רישוי עסקים

המועצה פועלת לפי חוק רישוי עסקים, בימים אלה מפע"מ דרום מנחה את כלל הרשויות בדרום ובכלל שגב שלום בכל נושא רישוי עסקים.
לחץ לחוק רישוי עסקים
 
 קול קורא - קהילה למען הסביבה