הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

המועצה

על פי צו המועצות המקומיות המועצה מוסמכת לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, תוך כדי הקפדה על הוראות שר הפנים והחוק. הסמכויות מגוונות והן כוללות בין היתר: קיום סדר, שלטון תקין וביטחון; חיקוק חוקי עזר; פיתוח תחום המועצה,שיפורו וקידום ענייניהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של התושבים. המועצה פועלת בין היתר באמצעות ועדות חובה או רשות המוקמות על ידיה. המועצה המקומית שגב שלום מונה 11 חברי מועצה נבחרים (כולל ראש המועצה) ומכהנת מחודש 11/2008. ישיבות המועצה מן המניין מתקיימות אחת לחודש ביום ג', הראשון בכל חודש, בשעה 18:00 במשרדי המועצה. ישיבות המועצה פתוחות לקהל.