הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

סקירה כללית

על המועצה:

על פי צו המועצות המקומיות המועצה מוסמכת לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, תוך כדי הקפדה על הוראות שר הפנים והחוק.
הסמכויות מגוונות והן כוללות בין היתר: קיום סדר, שלטון תקין וביטחון; חיקוק חוקי עזר; פיתוח תחום המועצה,שיפורו וקידום ענייניהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של התושבים. המועצה פועלת בין היתר באמצעות ועדות חובה או רשות המוקמות על ידיה.
המועצה המקומית שגב שלום מונה 9 חברי מועצה נבחרים (כולל ראש המועצה) ומכהנת מחודש 12/08. ישיבות המועצה מן המניין מתקיימות אחת לחודש ביום ג', הראשון בכל חודש, בשעה 18:00 במשרדי המועצה. ישיבות המועצה פתוחות לקהל.
 
 

 תחום אחריות:

 חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, פינוי אשפה, טאוט רחובות, מוסדות ציבור, תשתיות, תאורת רחובות, נגישות, רווחה. 

המבנה הארגוני של הרשות

 מבנה ארגוני של רשות שגב שלום

 עיקרי פעילות הרשות בשנה שחלפה:

1.      תכנון ושדרוג מערך האשפה.
2.      תכנון ופיתוח נופי כביש כניסה ליישוב.
3.      סיום בניית בי"ס יסודי חדש  בשכונה 10.
4.      השלמת הקמת 2 גנים חדשים.
5.      הקמת מרפאה לאם ולילד.
6.      סיום בניית 2 אולמות ספורט ו – 5 מעונות יום.
 

    עיקרי הפעילות המתוכננת לשנה הנוכחית:

1.      גני ילדים בשכונה ב – החלפת מבנים יבילים בקבועים.
2.      חניון אוטובוסים בסמוך לבי"ס תיכון .
3.      שדרוג כביש בין שכונות 5 ל- 6.

תמצית עיקרי הפרויקטים לשנת 2018-2019​

קישור לפרויקט