הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

פרטי רישוי - קבוצה 9: שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

פריטתיאור העסק טעון הרישויעמדה תכנונית של המועצהדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
9.1 אכלי נשק ותחמושת - מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


9.1 במטווח ירימתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח
שאינו מנוקז למערכת הביוב.
פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת
מפגעים )שמן משומש(, תשנ"ג -1993
פסולת חומרים מסוכנים לרבות עופרת תועבר לאתר מאושר
לפי כל דין.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח
שאינו מנוקז למערכת הביוב.
פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת
מפגעים )שמן משומש(, תשנ"ג -1993
פסולת חומרים מסוכנים לרבות עופרת תועבר לאתר מאושר
לפי כל דין.
9.1 גכלי נשק ותחמושת - ייצורם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


9.4שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


​​​