הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

פרטי רישוי - קבוצה 6: מסחר ושונות

פריטתיאור העסק טעון הרישויעמדה תכנונית של המועצהדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
6.1אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.

6.12עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיניפתח מידע נוסף
6.13אולפן הקלטות אודיו


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.14מוצרי טבק לסוגיו –מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זופתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות6.2חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והיקף פעילותו.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והיקף פעילותו.

6.4מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

מכבסה - מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה
 מכבסה לניקוי יבש - מותר במבנה מגורים עם מסחר

פתח מידע נוסף
6.5מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.7פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"רפתח מידע נוסף
6.8 אקניון – ניהולופתח מידע נוסף
6.8 בעסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.9 ארוכלות מזון
בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לשגב שלום (רוכלים), התשע"ח-2018.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לשגב שלום (רוכלים), התשע"ח-2018.
6.9 ברוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לשגב שלום (רוכלים), התשע"ח-2018.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לשגב שלום (רוכלים), התשע"ח-2018.

6.9 גרוכלות אחרת

בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לשגב שלום (רוכלים), התשע"ח-2018.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לשגב שלום (רוכלים), התשע"ח-2018.

​​​