מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

العودة للدراسة غدا الاربعاء بشكل جزئي