מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חופשה שנתית לעובדי הרשות

משרדי המועצה סגורים  ( לא כולל רווחה) החל מיום ראשון 13/8/23 ועד יום חמישי כולל 17/8/23