מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הזמנה לכנס יוזמות חינוכיות

הזמנה לכנס יוזמות חינוכיות
יום ג’ 23.5.23 | 10:00-13:00 מתנ”ס שגב שלום
לו”ז ליום הכנס
10:30-10:00 התכנסות וכיבוד קל.
10:30-12:00 הצגת היוזמות לקהל ולועדה.
12:00-12:30 ברכות וסיכום המפגש באולם.
12:30-13:00 חלוקת תעודות וסיום.