יסודי אלזהרא

טלפון: 08-6284348
פקס:  08-6659686
כתובת למכתבים: באר שבע, ת.ד 5501 מיקוד 84154
מנהל: אחמד אבו ג'רביע