יסודי אלנור

טלפון: 08-6277922
פקס:  08-6236138
כתובת למכתבים: באר שבע 787 מיקוד 84103
איימיל: ronitsma@hinuchm.k12.il
מנהל: טלאל אבו מעמר