יסודי אלקאדסייה

טלפון: 08-6282328
פקס:  08-6231249
כתובת למכתבים: באר שבע ת.ד 454 מיקוד 84103
אימייל: amsohip@walla.com
מנהל: פאיזה אבו שריפה