תיכון מקיף אלסלאם

טלפון: 08-9399000
פקס:   
כתובת למכתבים: באר שבע  10200 מיקוד 84106
מנהל: עלי בן נסיר
איימיל:  salaamschool@gmail.com