יסודי אלמוסתקבל

טלפון: 08-6654253
פקס:  08-6209187
כתובת למכתבים: שגב שלום 454 מיקוד 84103
מנהל: עבדאללה אלג'רג'אוי
איימיל: defe2@walla.co.il