תיכון אלמג'ד

טלפון: 08-6287733
         08-9582136
פקס:  08-9287880
כתובת למכתבים: שגב שלום 922 מיקוד 84106
מנהל: זוהיר אבו בלאל
איימיל: almjd477166@gmail.com