הצטיידות ושיפוצים בספריית תיכון מקיף

תאריך הגשה אחרון: 24/03/2019 12:00
בעקבות חג פורים שנופל ב 21.03 הארכנו הגשת המכרז עד 24.03