מכרז לפיקוח ניהול ובקרה על קבלני גינון וטיאוט רחובות ופינוי פסולת ואריזות

תאריך הגשה אחרון: 19/03/2019 12:00
שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז , והנספחים יופנו בכתב למחלקת ההתקשרויות ,
לא יאוחר מיום 12/03/2019 בשעה 12:00 בקובץ WORD באמצעות דוא " ל
arye@segev-shalom.muni.il

 

שאלות ותשובות למכרז פומבי 14-2018