ספר ספקים שגב שלום

תאריך הגשה אחרון: 28/02/2019 12:00
קישור לקובץ המכרז: ספר ספקים שגב שלום
הערה המכרז הוארך ל 28/12/2019