הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות

תאריך הגשה אחרון: 28/02/2019 12:00

מאגר יועצים -שגב שלום

הערה המכרז הוארך ל 28/12/2019