עבודות שיפוץ גני ילדים(פרסום חוזר)

תאריך הגשה אחרון: 23/10/2018 12:00
קישור לקובץ המכרז: עבודות שיפוץ גני ילדים