שיקום תאורת שבילים

תאריך הגשה אחרון: 23/10/2018 12:00
קישור לקובץ המכרז: שיקום תאורת שבילים