התקשרויות ע"פ צו

​התקשרויות ע"פ צו המועצות המקומיות(הוראות שעה), תשע"ח-2018

  
קישורמסנן
  
התקשרויות ע"פ צוגן דו כיתתי שכונה 822/01/2018
התקשרויות ע"פ צוגן ילדים תלת כיתתי שכונה ג22/01/2018
התקשרויות ע"פ צוחידוש מבנים מרכז השכלה לנוער22/01/2018
התקשרויות ע"פ צוליסינג תפעולי לכלי רכב22/01/2018
התקשרויות ע"פ צומבנה רווחה שכונה ג22/01/2018
התקשרויות ע"פ צושני מבני שירותים שלושה תאים שגב שלום22/01/2018
התקשרויות ע"פ צומתקני משחק01/02/2018
התקשרויות ע"פ צושיפוץ ותיקון בטיחות 01/02/2018
התקשרויות ע"פ צופירטי ריהוט וציוד 01/02/2018
התקשרויות ע"פ צומגרש דשא סינטטי07/02/2017
התקשרויות ע"פ צוהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מערכות השקייה משכל11/07/2018
התקשרויות ע"פ צותכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 750 מטר - דנזין בניין15/10/2018
התקשרויות ע"פ צותכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 750 מטר גשר טל הנדסה15/10/2018

התצוגה הרגילה של הרשימה שלך מוצגת כיוון שההגדרה של תצורת האתר אינה תומכת בתצוגת גליון הנתונים.