ספר טלפונים

  
  
  
  
  
  
חנה פירונדימנהלת לשכת ראש המועצהלשכת ראש המועצה08-917820208-6287742lishka@segev-shalom.muni.il
ליאורה סבגמזכירת המחלקהמזכירות08-917820108-6287742mazkirut@segev-shalom.muni.il
אסתר צורמזכירת המחלקהגזברות08-917820808-6287742gizbarout@segev-shalom.muni.il
מרכזייה שגב שלוםמזכירת המחלקהמרכזייה08-656100008-6287742
ראודה אלעבידמזכירת המחלקהחינוך08-917821008-6287742hinuch@segev-shalom.muni.il
נעמה אלעבידמזכירת המחלקההנדסה08-917822608-6287742handasa@segev-shalom.muni.il
אריה אוזןמנהל המחלקהשפ"ע08-917822208-6287742arye@segev-shalom.muni.il
מוסא אלג'רג'אוימנהל המחלקהקב"ס08-917821408-6287742mosa033@gmail.com
אבראהים אלג'רג'אוימנהל המחלקהמבקר המועצה08-9178201508-6287742gargawi@gmail.com
מחאב רג'ילאתמנהל המחלקהגינון08-917821408-6287742mharib70@gmail.com
נוגה מעוזמזכירת המחלקהגביה08-917820608-6287742noga@segev-shalom.muni.il
חנה אלבזמנהל המחלקהשכר08-917821708-6287742alb_han@ladpc.net.il