ספר טלפונים

  
  
  
  
  
  
חנה פירונדימנהלת לשכת ראש המועצהלשכת ראש המ��עצה08-656100208-6287742lishka@segev-shalom.muni.il
ליאורה סבגמזכירת המחלקהמזכירות08-656100108-6287742mazkirut@segev-shalom.muni.il
אסתר צורמזכירת המחלקהגזברות08-6236514gizbarout@segev-shalom.muni.il