מכרזים

להלן רשימת המכרזים:

מכרז פומבי לניהול, להפעלה ולאחזקת תיכון מקיף שגב שלום סמל מוסד 648063 14/201623/03/2017 12:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז מס' 19/2016 ב'2016 19 ב'31/01/2017 12:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז זוטא מס' 01-2017 01-201731/01/2017 12:00
יועץ משפטי לרשות המקומי617000-00119/01/2017 12:00
יועץ משפטי לרשות המקומית617000-00115/12/2016 12:00
מנהל מרכז מתבגרים הורים841000-01215/12/2016 12:00
עובד סוציאלי כוללני841000-00615/12/2016 12:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז זוטא 19/201619/201608/12/2016 15:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז זוטא 20/201620/201608/12/2016 15:00
סגן מנהל בית ספר אלסלאם81500128/11/2016 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לעבודות השלמת תשתיות בשכונות הוותיקות 17/201601/09/2016 12:00
מנהלת תחום גיל הרך והמחשפחה841000-00326/07/2016 12:00
מזכיר/ת משנה לבי"ס תיכון אלסלאם851002-01026/07/2016 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לפיתוח נופי שלב ב' ושיפור חזות כניסה שגב שלום.13/201630/06/2016 12:00
שאלות ולתשובות הבהרה למכרז 11.201613/201630/06/2016 12:00
הנגשת מוסדות ציבור12/201630/06/2016 12:00
הכנת חוקי עזר בעבור המועצה מקומית שגב שלום 15/201615/201630/06/2016 12:00
פסיכולוג חינוכי817300-01028/06/2016 12:00
פסיכולוג חינוכי817300-01128/06/2016 12:00
עובד סוציאלי841000-01528/06/2016 12:00