מכרזים

להלן רשימת המכרזים:

מנהל יחידת נוער ברשות828000-00411/12/2017 12:00
מנהל מחלקת ספורט829300-00111/12/2017 12:00
לבורנט בבית ספר תיכון אלמג'ד81510030/11/2017 12:00
עבודות הנגשה אקוסטית מוס''ח שגב שלום08/201705/11/2017 12:00
מרכז סימון כבישים והתקני בטיחות- הארכה05/201705/11/2017 12:00
עבודות התייעלות אנרגטית תאורת רחובות שגב שלום04/201705/11/2017 12:00
פורמט מכרז למתן שירותי ייעוץ וניהול לרשות מקומית בדואית (פרויקטור) 06/1719/10/2017 12:00
מכרז מנהל ביס אלמג'ד815100-00103/10/2017 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לעבודות פיתוח גינון והשקיה שצ''פ שכ' ד'03/201719/09/2017 12:00
עובד סוציאלי מרכז נושא לשלום המשפחה841000-1720/08/2017 12:00
עובד סוציאלי – נוער וצעירים לתכנית יתד841000-1920/08/2017 12:00
רכז פיתוח קהילתי - תעסוקתי841000-1820/08/2017 12:00
לבורנט בבית ספר תיכון אלמגד81510020/08/2017 12:00
קצין ביקור סדיר817700-00220/08/2017 12:00
עובד סוציאלי כוללני84100-1620/08/2017 12:00
עובד סוציאלי - צעירים841000-1520/08/2017 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לעבודות פיתוח גינון3/201717/08/2017 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לעבודות שיפוץ לבית ספר אלנור02/201717/08/2017 12:00
מכרז פומבי לניהול, להפעלה ולאחזקת תיכון מקיף שגב שלום סמל מוסד 648063 14/201623/03/2017 12:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז מס' 19/2016 ב'2016 19 ב'31/01/2017 12:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז זוטא מס' 01-2017 01-201731/01/2017 12:00
יועץ משפטי לרשות המקומי617000-00119/01/2017 12:00
יועץ משפטי לרשות המקומית617000-00115/12/2016 12:00
מנהל מרכז מתבגרים הורים841000-01215/12/2016 12:00
עובד סוציאלי כוללני841000-00615/12/2016 12:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז זוטא 19/201619/201608/12/2016 15:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז זוטא 20/201620/201608/12/2016 15:00
סגן מנהל בית ספר אלסלאם81500128/11/2016 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לעבודות השלמת תשתיות בשכונות הוותיקות 17/201601/09/2016 12:00
מזכיר/ת משנה לבי"ס תיכון אלסלאם851002-01026/07/2016 12:00
1 - 30 הבא