מכרזים

להלן רשימת המכרזים:

עבודה שוטפת בשטחי גינון ותחזוקה של גנים ציבוריים ומוסדות ציבור 7/201815/04/2018 12:00
מכרז ביטוחים 05/201826/03/2018 12:00
מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי812200-04220/02/2018 12:00
מכרז חיצוני רכז תעסוקה841000-01808/02/2018 12:00
עובד/ת מינהל וזכאות841000-02108/02/2018 12:00
עו"ס לתכנית מסתקבלי וטיפול בנפגעות פגיעה מינית84100-02008/02/2018 12:00
מכרז חיצוני עובד סוציאלי משפחה841000-01908/02/2018 12:00
פורמט מכרז למתן שירותי ייעוץ וניהול לרשות מקומית בדואית (פרויקטור) מעודכן03/1804/02/2018 12:00
מנהל יחידת נוער ברשות828000-00411/12/2017 12:00
מנהל מחלקת ספורט829300-00111/12/2017 12:00
לבורנט בבית ספר תיכון אלמג'ד81510030/11/2017 12:00
עבודות הנגשה אקוסטית מוס''ח שגב שלום08/201705/11/2017 12:00
עבודות התייעלות אנרגטית תאורת רחובות שגב שלום04/201705/11/2017 12:00
פורמט מכרז למתן שירותי ייעוץ וניהול לרשות מקומית בדואית (פרויקטור) 06/1719/10/2017 12:00
מכרז מנהל ביס אלמג'ד815100-00103/10/2017 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לעבודות פיתוח גינון והשקיה שצ''פ שכ' ד'03/201719/09/2017 12:00
עובד סוציאלי מרכז נושא לשלום המשפחה841000-1720/08/2017 12:00
עובד סוציאלי – נוער וצעירים לתכנית יתד841000-1920/08/2017 12:00
רכז פיתוח קהילתי - תעסוקתי841000-1820/08/2017 12:00
לבורנט בבית ספר תיכון אלמגד81510020/08/2017 12:00
קצין ביקור סדיר817700-00220/08/2017 12:00
עובד סוציאלי כוללני84100-1620/08/2017 12:00
עובד סוציאלי - צעירים841000-1520/08/2017 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לעבודות שיפוץ לבית ספר אלנור02/201717/08/2017 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לעבודות פיתוח גינון3/201717/08/2017 12:00
מכרז פומבי לניהול, להפעלה ולאחזקת תיכון מקיף שגב שלום סמל מוסד 648063 14/201623/03/2017 12:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז זוטא מס' 01-2017 01-201731/01/2017 12:00
בקשה להציע הצעות מחיר עבור מכרז מס' 19/2016 ב'2016 19 ב'31/01/2017 12:00
יועץ משפטי לרשות המקומי617000-00119/01/2017 12:00
יועץ משפטי לרשות המקומית617000-00115/12/2016 12:00
1 - 30 הבא