מכרזים

להלן רשימת המכרזים:

שיקום כבישים והתקנת פסי האטה 08/201812/09/2018 12:00
מכרז לרכז מכללה בקהילה(מתנ"ס)05/09/2018 14:00
מכרז למדריך נוער (מתנ"ס)05/09/2018 14:00
מכרז לרכז חוגים (מתנ"ס)05/09/2018 14:00
עבודה שוטפת בשטחי גינון ותחזוקה של גנים ציבוריים ומוסדות ציבור18/201830/08/2018 12:00
שיקום כבישים והתקנת פסי האטה ומדרכות08/201816/08/2018 12:00
עבודות שיפוץ גני ילדים06/201816/08/2018 12:00
הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות09/08/2018 15:00
מתנ"ס, רכז חוגים לחצי משרה31/07/2018 14:00
מתן שירותי ייעוץ וליווי לניהול תקציבי החינוך העל יסודי15/201831/07/2018 12:00
מכרז שירותי הסעות תלמידים 17/201831/07/2018 12:00
מתן שירותי ייעוץ וליווי לניהול תקציבי החינוך הקדם יסודי16/201831/07/2018 12:00
מכרז להכנת תוכנית אב לפיתוח כלכלי סופי13/201819/07/2018 12:00
מכרז 04-2018 השלמת תשתיות4/201809/07/2018 12:00
ביצוע מחקר הערכה ומלווה לתכנית אתגרים28/06/2018 14:00
מכרז להתקנת מערכות השקייה ממים ממוחזרים גינון ציבורי12/201828/06/2018 12:30
מכרז למתן שירותי ניקוי רחובות10/201828/06/2018 12:00
פורמט מכרז למתן שירותי ייעוץ וניהול לרשות מקומית בדואית (פרויקטור) - סופ 11/1828/06/2018 12:00
מכרז לתפקיד מדריכי/ות נוער 24/06/2018 14:00
פניה לקבלת הצעות לתפקיד סיוע בבניית תוכנית אב רשותית לפיתוח20/06/2018 14:00
מרכז מתנדבים בשגב שלום841000-02227/05/2018 12:00
עובדים סוציאליים841000-02027/05/2018 12:00
רכז/ת תכנית מרחב לקידום תעסוקה לצעירים במצבי סיכון841000-02027/05/2018 12:00
עובד/ת סוציאלי התמכרויות נוער וצעירים841000-02427/05/2018 12:00
עבודה שוטפת בשטחי גינון ותחזוקה של גנים ציבוריים ומוסדות ציבור07/201810/05/2018 12:00
מכרז ביטוחים- חוזר05/2018/ח10/05/2018 12:00
מתן שירותי סקר ומדידות נכסים לצרכי ארנונה ואגרת שילוט-הארכת מועד09/201810/05/2018 12:00
קול קורא לקבלת שירותי הדרכה במתנ"ס03/201803/05/2018 12:00
מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי812200-04220/02/2018 12:00
מכרז חיצוני עובד סוציאלי משפחה841000-01908/02/2018 12:00
1 - 30 הבא