חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע: מבקר המועצה מר אבראהים ג'רג'אוי.
                                            טל:   08-6287733
                                            פקס: 08-6287880
                                            דואר אלקטרוני: gargawi@gmail.com

  
קישור
חוק חופש המידע
חוק חופש המידע
חוק חופש המידע


דו"ח הממונה לשנת 2014: לא התקבלו בקשות למידע.

דו"ח הממונה לשנת 2015: לא התקבלו בקשות למידע.

 

  ההנחיות המנהליות שלפיהן פועל הרשות:

 

סעיף 7 א לתקנות חופש המידע :
התשלום בשיק לפקודת המועצה המקומית שגב שלום
 
 פרטי חשבון הרשות:
בנק הפועלים
מספר חשבון: 68509
סניף 668 הנשיאים
באר שבע