תקציבי המועצה

קישור לקובץ
הרחב שנה : 2016 ‏(1)
ניתן לעיין באתר משרד הפנים לשאר תקציבי הרשות לתקציבי הרשות