ועדות המועצה

ועדת הנהלה:

 • עאמר אבו מעמר - ראש המועצה
 • סאמי אלטראבין - סגן ומ"מ ראש המועצה
 • אלעזאזמה מחמד - חבר מועצה
 • אלג'רג'אוי נסים - חבר מועצה
 • אחמד אבו חמאד - חבר מועצה
 • עבד אבו הוידי - חבר מועצה

ועדת ביקורת:

 • סעיד אלחרומי
 • מחמד אלעזאזמה
 • מחמד אבו רג'ילה

ועדת מכרזים:

 • סאמי אלטראבין
 • מחמד אלעזאזמה
 • נסים אלג'רג'אוי
 • עבר אבו הוידי
 • סעיד אלחרומי
 • יועמ"ש
 • גזבר
 • מהנדס

ועדת ביטחון:

 • עאמר אבו מעמר
 • סאמי אלטראבין
 • אחמד אבו חמאד
 • נסים אלג'רג'אוי
 • מחמוד אבו רג'ילה
 • עבד אבו הוידי
 • קב"ט המועצה

ועדת איכות הסביבה:

 • כל חברי המועצה

ועדת מל"ח:

 • עאמר אבו מעמר
 • סאמי אלטראבין
 • מחמד אלעזאזמה
 • עבד אבו הוידי
 • אחמד אבו חמאד
 • קב"ט

ועדת רכש:

 • גזבר המועצה
 • מזכיר המועצה
 • קניין

ועדת חינוך:

 • סאמי אלטראבין
 • מחמד אלעזאזמה
 • נסים אלג'רג'אוי
 • סעיד אלחרומי
 • עבד אבו הוידי
 • אחמד אבו חמאד
 • נציג מנהלי בתי ספר
 • נציג מ. החינוך
 • מנהל מחלקת החינוך

ועדת הנחות:

 
 • מחמד אלעזאזמה
 • עבד אבו הוידי
 • מנהל מחלקת רווחה
 • גזבר המועצה
 • יועץ משפטי

 ועדת ערר ארנונה: 

 • מחמד אלעזאזמה
 • עבד אבו הוידי
 • מנהל מחלקת רווחה
 • גזבר המועצה
 • יועץ משפטי

 ועדת השקעות 

 • מזכיר המועצה
 • גזבר המועצה
 • יועץ משפטי