חינוך, תרבות וספורט

מנהל המחלקה: סמיר אבו סעייד
טלפון: 086561010
פקס:
 
החינוך הוא הגורם המרכזי בעיצובה של כל חברה, חשיבות החינוך ותרומתו לעתיד שגב שלום ותושביה מציבים למועצה אתגר חשוב וראשון בסדרי העדיפויות היישובית ועל כן מקדישה לו המועצה משאבים רבים.
מערכת החינוך היישובית כוללת: 
32 גני ילדים.
4 בתי ספר יסודיים.
3 תיכונים מקיפים.
1 תיכון טכנולוגי.

 

מטרות מחלקת החינוך:

  • יצירת התנאים והאפשרויות לצמיחה והתפתחות, מוסדות החינוך.
  • קידום וביסוס מעמדו של מנהל בית הספר וצוות עובדי הוראה בכלל.
  • יצירת יחסי גומלין פוריים עם הקהילה - מעורבות ושותפות הורים, תוך תפיסת גבולות מוסדות החינוך, במערך ההוראה והלמידה.
  • פיתוח הפוטנציאל של הלומד וחשיפתו לסביבה לימודית חינוכית ממצה. 
  • הפעלת שירות פסיכולגי ושירותי קב"ס.
  • הפעלת מערך קידום נוער וספורט.