מחלקת שפ"ע

מנהל מחלקה: אריה אוזן
נייד:   0505475436 
טלפון: 08-6561002
פקס:   08-6287742
איימיל: arye@segev-shalom.muni.il

 

מחלקת שפ"ע אחראית על ניקיון וחזות שיפור חזות ישוב שגב שלום , כמו כן אחראי האגף על איכות הסביבה ואיכות החיים של תושביה.
מחלקת שפ"ע מעמידה בחשיבות גבוהה את ניקיונו וטיפוחו של הישוב.

המחלקה נותנת שירותים לתושבים בתחומים הבאים: 

  • תחזוקה ושיפור התשתיות ביישוב
  • תחזוקת תאורת רחוב.
  • ניקיון שטחים ציבורים בישוב.
  • פיקוח והנחיה בפרסום ושילוט.
  • פעילות בתחום רישוי עסקים.
  • הצבת פסי האטה ותמרורים.
  • ביצוע תוכניות ועבודות בטיחות בדרכים.

.