מחלקת שפ"ע

מנהל מחלקה: אריה אוזן
נייד:   0505475436 
טלפון: 08-6561002
פקס:   08-6287742
איימיל: arye@segev-shalom.muni.il

 

מחלקת שפ"ע אחראית על ניקיון וחזות שיפור חזות ישוב שגב שלום , כמו כן אחראי האגף על איכות הסביבה ואיכות החיים של תושביה.
מחלקת שפ"ע מעמידה בחשיבות גבוהה את ניקיונו וטיפוחו של הישוב.

המחלקה נותנת שירותים לתושבים בתחומים הבאים: 

  • תחזוקה ושיפור התשתיות ביישוב
  • תחזוקת תאורת רחוב.
  • ניקיון שטחים ציבורים בישוב.
  • פיקוח והנחיה בפרסום ושילוט.
  • פעילות בתחום רישוי עסקים.
  • הצבת פסי האטה ותמרורים.
  • ביצוע תוכניות ועבודות בטיחות בדרכים.

רישוי עסקים

המועצה פועלת לפי חוק רישוי עסקים, בימים אלה מפע"מ דרום מנחה את כלל הרשויות בדרום ובכלל שגב שלום בכל נושא רישוי עסקים.
לחץ לחוק רישוי עסקים