מחלקת ביטחון ומל"ח

מנהל מחלקה: אריה אוזן
נייד: 0505475436
טלפון: 08-6561002
פקס:   086287742
איימיל: arye@segev-shalom.muni.il
 
 
הרשות המקומית אחראית לטיפול בביטחון של כל מוסדות הציבור שבתחומה והיא תפעל בנושא זה באמצעות ועדת ביטחון שהוקמה בהתאם לתקנות שעת חירום ובהתאם להנחיות ופיקוד העורף.
 

תחום אחריות:

  • שמירה על הרציפות התפקודית והחוסן של המועצה ותושביה בחירום.
  • ניהול ותיאום כל גורמי המועצה בהפעלת מטה חירום.
  • הכנת נוהלי עבודה לחירום, הטמעתם ותרגולם בקרב מחלקות המועצה.
  • תכנון ותיאום ושיתוף פעולה עם הגנת העורף ברשות חירום לאומית וגורמי חירום במשרדי הממשלה.
  • קב"ט מוסה"ח אחראי לקיום ולתרגול של נוהלי הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך ולמוכנותה של מערכת החינוך למצבי חירום בהתאם לחוזרי המנכ"ל ובכפיפות להנחיות הקב"ט המחוזי.
  • הקצאת מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך.
  • הפעלת מערך ההדרכה וההשתלמויות לעובדי ההוראה בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום. הפעלת מערך ההדרכה וההשתלמויות לעובדי ההוראה בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום.