רווחה

מנהל המחלקה : צופית גורן
טלפון:   08-6209102
פקס:
אימייל:  tsofit.goren07@gmail.com
 
 
המחלקה לשירותים חברתיים מעניקה לתושבי שגב שלום שירותי יעוץ וסיוע במגוון נושאים. המחלקה עובדת תוך שמירה על החוק 
ומתוך תחושת מחויבות לתושב למתן שירות מקצועי על פי צרכיו ושמירת סודיות.
 

תחומי התערבות:

  • טיפול פרטני באוכלוסיות מיוחדת, דוגמת ילדים בסיכון .
  • מציאת פתרונות לילדים ובוגרים במסגרות חוץ ביתיות.
  • תיווך בין גורמים בקהילה וסיוע במיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי ובמשרד הבריאות וכדומה.
  • מתן סיוע חומרי לאוכלוסיה הנזקקת.
  • פיתוח עבודה קהילתית.
  • פיתוח שירותי רווחה חדשים לטובת אוכלוסיית שגב שלום.
  • פיתוח שירותים לגיל הרך.
  • פיתוח שירותים משפטיים לתושבים נזקקים למיצוי זכויות .