תברואה

מנהל המחלקה:  סלימאן אבו רגילה
טלפון:                 08-6287733
פקס:                   08-6287880
איימיל:

 

באחריות המחלקה

 
 • טיפוח חזות הישוב.
 • שמירה על איכות הסביבה והחיים .
 • מניעת מטרדים סביבתיים .
 • המחלקה מתכננת את פעילותה, מפעילה קבלני משנה ומפקחת על עבודתם. המחלקה מקיימת קשר קבוע עם משרדי הממשלה: איכות הסביבה בריאות, ומשרד החקלאות.
  

איסוף אשפה

 • פינוי אשפה ביתית. האיסוף מתבצע מבתי המגורים.
  הפינוי מתבצע בימים קבועים.

  ניקיון וטיאוט בישובים

 • ניקיון רחובות ואיסוף פסולת מצוקה.

 הדברות

 • ריסוס נגד זבובים ויתושים במוקדי הדגירה.
 • הדברת עשבים בשטחי ציבור וצידי דרכים במוסדות חינוך. על מנת למנוע שריפות והתרבות מזיקים.
 • הדברת מכרסמים.
 

איכות הסביבה:

מידע לציבור ממצאי ניטור אוויר – שגב שלום