רכש ואספקה

מנהל המחלקה : סלימאן (סולי) אלחמאמדה
טלפון: 08-6236514
פקס : 08-6283026 
איימיל:  

 

תחום אחריות

אחראי לארגון וביצוע תהליכי הרכש והאספקה למועצה ומוסדותיה, קביעת רמות המלאי במחסני הרשות,  כולל התקשרויות עם ספקים באמצעות פרסום מכרזים, קבלת הצעות, בדיקת ההצעות והתאמתן לנדרש.